Arrangementer
  • Påskefrokost
  • J-Dag
  • Mortens aften
  • Julebanko
Se mere info i vores lokalblad STAFETTEN.   Med tider og priser på vores arrangementer.