Spring til indhold

Tønderne fik tæsk i Tinghøj


Søndag d. 23. Februar afholdt MOT Borgerforening fastelavn. Der var godt fremmøde i Tinghøj Forsamlingshus på 125 voksne og børn i fine udklædninger.

Børnene gik først parade, så der kunne stemmes på de bedst udklædte. Efterfølgende blev der slået katten af tønden og spist karameller og fastelavnsboller og drukket saftevand og kaffe. Se flere billeder nedenfor og videoer på Facebook.

Foredrag med Jens Werner

Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave:
Er du vild med dans? Og måske lidt ekstra vild med Jens Werner? Hvis ja, så skal du med til vores sjove foredrag med Jens Werner torsdag den 12. marts 2020💃🕺

Hjælp os med at skabe et stort overskud til friskolen, naturbørnehaven og vuggestuen og køb en billet til foredraget. Det er den perfekte julegave til bedsteforældre med videre 

Tryk her for at købe billetter.

Nyt om Vores Fitness…

Hvis det kunne have din interesse at være instruktør i det nye center, så kontakt  Søren Spangsberg på email: soren@spangsberg.net eller tlf.: 26580128

MOT Borgerforening arbejder på…

 • at være med til at virke for områdets udvikling, forskønnelse og varetage områdets og borgernes interesser, herunder lokalområdets interesser i forhold til statslige, regionale og kommunale myndigheder. (MOT Borgerforenings formålsparagraf).
 • at varetage driften af legepladser/samlingssteder i MOT. Vores legepladser skal jo gerne være attraktive og sikre at færdes på, så det kræver løbende opsyn og eftersyn.
 • at der hvert år arrangeres fastelavnsfest med ca. 100 deltagere og gøre det til en festlig oplevelse for såvel børn som de voksne.
 • at arrangere Skt. Hansbål. Det går på tur mellem de 3 byer, hvor der afholdes
  Hans. Der startes ofte med fælles grill-hygge inden bålet tændes.
 • at sørge for der er juleudsmykning i de 3 byer.
 • at tage ansvaret for vi har en opdateret hjertestarter i Tinghøj. Hjertestarter er tilgængelig 24/7 og kan findes på Trygfondens hjertestarter-app.
 • at nye tilflyttere til vores dejlige område får en velkomstmappe med oplysninger om alle de forskellige muligheder og tilbud, der er i MOT-området.
 • at vi har en meget informativ og opdateret hjemmeside mot-info.dk og en meget benyttet Facebook-side. Ligeledes er det også MOT Borgerforening, der står bag SMS-service, hvor man kan blive påmindet om diverse ting. Det er gratis at være tilmeldt.
 • i samarbejde med udviklingsrådets lokale repræsentanter at udlodde midler til borgerinddragende aktiviteter til gavn for alle borgere i MOT-området.

 

Kort sagt – være med til at Mejls-Orten-Tinghøj er et attraktivt sted at bo og flytte til.

Ovenstående har du en enestående mulighed for at støtte op om, ved at være medlem i MOT Borgerforening. Og hvis du ydermere gerne vil hjælpe borgerforeningen eller har lyst til at være med i bestyrelsen, så kontakt endelig et medlem i den siddende bestyrelse, for at høre om mulighederne for dette.

Inden du tænker: Ja, det er lige noget for mig, men er der så ikke en masse møder jeg skal til?

Vi holder årligt ca. 5-6 alm. bestyrelsesmøder + generalforsamling. Man behøver ikke at deltage i alle arrangementer, blot der er nok til at arrangementet kan afvikles. Ligeledes er der gode hjælpere udenfor bestyrelsen, der varetager/hjælper med nogle af opgaverne. Så det burde være en overkommelig opgave. Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi endnu mere.

Nuværende bestyrelse, januar 2020:
Henning Thomsen, tlf. 24 46 97 37
Vibeke Petersen, tlf. 20 35 43 08
Lars Lund, tlf. 61 68 92 56
Ole Jessen, tlf. 20 22 03 01
Bek Hansen, tlf. 28 19 42 11
Gorm Friis, tlf. 40 45 47 33 eller e-mail: gorm@aafriis.dk

Mejls-Orten-Tinghøj Friskole: Jul i Friskolen?

Pga. en fejl kom al teksten desværre ikke med i den trykte udgave af Stafetten, men her kan den læses:
 
Mejls-Orten-Tinghøj Friskole: Jul i Friskolen?
 
Fredag d. 22. november 2019 – en fantastisk dag på Friskolen! Alle parkeringspladser fyldt op, alle lokaler summende af liv og forventning, alle ansigter med ekstra store smil, og alle vegne borde med karton, glanspapir, stjernestimler, limstifter, sakse, trådruller og modeller.

Læs mere »Mejls-Orten-Tinghøj Friskole: Jul i Friskolen?

September 2022

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI