Kategoriarkiv: MOT G&U

Borgermøde afholdt i Tinghøj Forsamlingshus

Onsdag aften blev der afholdt borgermøde i Tinghøj Forsamlingshus. På dagsordenen var 1) Orten Stadions fremtid ved MOT-GU, 2) modernisering af Tinghøj Legeplads samt 3) MOT Borgerforenings generalforsamling.

Der var indtil flere forslag på banen i forhold til Orten Stadions fremtid. Blandt andet fitness fodbold, hundeskov, bueskydning mm.

Tinghøj Legeplads blev også diskutteret i forhold til hvordan den kan moderniseres og en række forslag blev lagt på bordet.

 

Borgermøde i Tinghøj Forsamlingshus

Kom til borgermøde i Tinghøj Forsamlingshus onsdag d. 8. februar kl. 19.00 med følgende 3 punkter:

  • Orten Stadions fremtid v/ MOT G&U. Se særskilt oplæg
  • Tinghøj Legeplads – flere forslag til nye legeredskaber, hvad skal det være? v/ MOT Borgerforening.
  • Trafikgruppen vil komme med en orientering om hvad de arbejder med. v/ Per Vilstrup eller en anden fra trafikgruppen.

Kaffepause med kage.

Derefter kl. 20.15: MOT Borgerforenings generalforsamling Se dagsorden i særskilt opslag.

Hvad vil vi med Orten Stadion?

Bestyrelsen er blevet inviteret til et møde med IFV, hvor der skal drøftes, hvad der kan/skal  stilles op med klubhuset og stadion fremover. Faktum er, at det ikke bruges i særligt stort  omfang længere, og det kommer det hele også til at bære præg af.  Derfor tager vi gerne imod gode ideer fra jer i lokalområdet, så hvis I har forslag og ideer til  fremtidens stadion og klubhus, tager vi i bestyrelsen gerne imod jeres input.  

Kontakt Brian Petersen (tlf. 2710 8825, mail: ​brian.motgu@gmail.com​) ​så ideerne kommer  med til mødet.  

Venlig hilsen  

Bestyrelsen, MOT G&U