Kategoriarkiv: MOT Borgerforening

Ny legeplads i Tinghøj

Der blev i dag afholdt arbejdsdag på Tinghøj Legeplads. Rigtig mange frivillige var mødt op for at give en hjælpende hånd til at færdiggøre renoveringen af legepladsen, som blev startet da Blåbjerg Leg tidligere på måneden opsatte nye legeredskaber i stedet for de gamle, som efterhånden var godt nedslidte.

Der skal lyde en stor tak til alle som har doneret penge til projektet, herunder blandt andet SE vækstpulje, men også de lokale borgere, som har støttet projektet både økonomisk men også med hjælpende hænder ikke mindst.

Flere billeder kan ses i galleriet.

 

Arbejdsdag på Tinghøj Legeplads d. 22/9. Kl. 9-13

Legeredskaberne er nu sat op og er færdiggjort af Blåbjerg Leg. Vi mangler hjælpere til diverse opgaver:

  • Sand skal køres ind i sandkassen og ved rutschebanen
  • Udskiftning af træstolper ved sandkassen
  • Jord køres til rutschebanen og gummimåtter lægges på
  • Grene klippes af med motorsav i lift
  • Læhegn klippes til
  • Bålplads renses for ukrudt og sand jævnes ud
  • Basketball stander rettes op og ny plade monteres
  • Fodboldmål repareres, nyt træ og nyt net

Tilmelding til disse opgaver til Bek 28194211 eller Lars 61689256

Indvielse af legepladsen samme dag fra kl. 13.
Der vil være opstillet et telt, hvor der vil blive serveret pølser, øl og sodavand, kaffe og kage.

Håber på stort fremmøde.

Hilsen MOT borgerforening

Nyt om Busrute 294

Forslag til justering af rute 294

(Klik på billedet for at se køreplanen)

I forbindelse med optimering af brugen af kollektiv trafik blev rute 487 omlagt og dermed opstod der et problem i Mejls-Orten-Tinghøj i forhold til kollektiv trafikbetjening. Sydtrafik blev derfor bedt om at undersøge mulighederne for at omlægge rute 294 således denne ville kunne betjene området.

Der har været afholdt møde med repræsentanter fra borgerforeningerne i Mejls-Orten-Tinghøj og Horne, hvor deres ønsker til ruten blev drøftet.

Vi har nu modtaget udkast til en køreplan for ruten som betyder, at der igen vil være mulighed for kollektiv bustrafik fra Mejls-Orten-Tinghøj mod Brorsonskolen og Campus.

Læs resten

Så er vi igang med renovering af legepladsen i Tinghøj!

Legeredskaberne bliver opsat her i denne uge (36), men det må først benyttes efter onsdag i uge 37. Der er sat bånd om legeredskaberne, fordi beton’en i jorden skal være hærdet helt op inden brug.

Vi mangler nogle hjælpere til diverse ting på legepladsen f.eks. renovering af læhegn og flytning af jord. Der skal også laves ny kant ved sandkassen! Interesserede kan henvende sig til Bek tlf. 28194211

 

Legepladsen i Tinghøj bliver renoveret

Der skal lyde en stor ros fra Borgerforeningen til alle MOT borgere for at bidrage med 15500 kr. til projektet. Det er flot! Med de indsamlede penge og sammen med anden finansiering, fra blandt andet fonde, har vi nu mulighed for at renovere den efterhånden nedslidte legeplads med nye legeredskaber som vist ovenfor.

Arbejdet forventes at starte efter sommerferien. Der bliver brug for en hjælpende hånd i forbindelse med at nedtage de gamle redskaber, så vi håber, at så mange som muligt vil støtte op om det. Der vil blive meldt yderligere ud når det nærmer sig.

Status på sagen om Busrute 487

Der er som bekendt lagt op til, fra Varde Kommunes side, at Busrute 487, Varde – Kærup – Janderup – Orten – Tinghøj – Varde, ikke skal køre efter juni 2018. Det er vi i MOT-området bestemt ikke begejstrede for. MOT Borgerforening og det lokale udviklingsråd har henvendt sig til kommunen og forhørt sig hvad de har tænkt sig.

Følgende skrivelse er sendt til kommunen, i et håb om at beslutningen gentænkes og laves om: https://mot-info.dk/wp-content/uploads/BrevTilVardeKommune19052018.pdf

 

Vi har nu fået følgende svar fra kommunen:

På vegne af Byrådet sender jeg hermed svar på jeres henvendelse vedr. omlægningen af rute 487.

Vi har modtaget jeres henvendelse vedr. omlægningen af rute 487.

Vi er klar over, at det vil betyde væsentlige ændringer for børnene i og omkring Orten og Tinghøj, at vi ser os nødsaget til at omlægge rute 487 på baggrund af den vedtagne skolestruktur.

Rute 487 er en ren skolerute og etableret for at sikre transport af kørselsberettigede børn til og fra skole. I forbindelse med den vedtagne skolestruktur har det vist sig, at der er et behov for at ruten omlægges, og har derfor besluttet, at erstatte den store rutebil med mindre køretøjer i jeres område. Mindre køretøjer kan mere effektivt og billigere løse opgaven med at transportere de kørselsberettigede børn fra Orten og Tinghøj.

Rute 487 har haft ganske få daglige afgange som er afpasset helt og holdent efter Brorsonskolens ringetider. Det er derfor ikke den optimale løsning for børn og unge i Orten og Tinghøj når det kommer til at kunne benytte kultur- og fritidstilbud i Varde by og derfor er forvaltningen i gang med at undersøge mulighederne for alternative muligheder i forhold til løsning af den opgave.

Beboere som oplever, at trafik, oversigtsforhold og hastigheder på en bestemt strækning giver anledning til utryghed har mulighed for at kontakte vejmyndigheden således der kan vurderes på om strækningen skal erklæres trafikfarlig. Vurderingen laves i samarbejde mellem Politi og vejmyndighed. Hvis en strækning vurderes at være trafikfarlig vil det betyde, at børnene der bor på strækningen vil blive berettiget til kørsel uanset afstand til skolen. Jeg vil anbefale, at I kontakter vejmyndigheden hvis I vurderer, at der er strækninger i området som er særlig farlige at færdes på. I forhold til vejforholdene i vintermånederne har forvaltningen bedt om at vejene omkring Orten bliver opprioriteret i forhold til vintertjeneste, da der fremadrettet skal ske betjening med taxa i området.

Forvaltningen arbejder på at kunne tilbyde alternative transportmuligheder for børn og unge i området. I den mellemliggende tid vil vi anbefale at I gør brug af kommunens tilbud om flex-tur, find yderligere information om flex her: https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur

Med venlig hilsen

Økonomi og Borgerservice
www.vardekommune.dk

 

Til politikerne i Varde Kommune bliver vi nødt til at sige:

Hvis I beslutter at fjerne rute 487, udhuler I Ortens og Tinghøjs mulighed for fortsat at være oplandsbyer i vækst og trivsel. Det er ikke de sparede penge værd, som I får ud af at nedlægge rute 487.

Vi vil stærkt opfordre til, at I fastholder en rute, der går ind over Orten og Tinghøj, så Orten og Tinghøj fortsat har en stærk forbindelse ind til Varde, og så Varde investerer i sine små lokalsamfund i stedet for at fjerne forudsætninger for vækst og trivsel.

Borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl, er i øvrigt fortaler for, at alle dele af kommunen hjælpes til udvikling. Det mener vi stemmer meget dårligt overens med den beslutning I er ved at træffe i forhold til rute 487.