Kategoriarkiv: MOT Borgerforening

MOT Borgerforening arbejder på…

 • at være med til at virke for områdets udvikling, forskønnelse og varetage områdets og borgernes interesser, herunder lokalområdets interesser i forhold til statslige, regionale og kommunale myndigheder. (MOT Borgerforenings formålsparagraf).
 • at varetage driften af legepladser/samlingssteder i MOT. Vores legepladser skal jo gerne være attraktive og sikre at færdes på, så det kræver løbende opsyn og eftersyn.
 • at der hvert år arrangeres fastelavnsfest med ca. 100 deltagere og gøre det til en festlig oplevelse for såvel børn som de voksne.
 • at arrangere Skt. Hansbål. Det går på tur mellem de 3 byer, hvor der afholdes
  Hans. Der startes ofte med fælles grill-hygge inden bålet tændes.
 • at sørge for der er juleudsmykning i de 3 byer.
 • at tage ansvaret for vi har en opdateret hjertestarter i Tinghøj. Hjertestarter er tilgængelig 24/7 og kan findes på Trygfondens hjertestarter-app.
 • at nye tilflyttere til vores dejlige område får en velkomstmappe med oplysninger om alle de forskellige muligheder og tilbud, der er i MOT-området.
 • at vi har en meget informativ og opdateret hjemmeside mot-info.dk og en meget benyttet Facebook-side. Ligeledes er det også MOT Borgerforening, der står bag SMS-service, hvor man kan blive påmindet om diverse ting. Det er gratis at være tilmeldt.
 • i samarbejde med udviklingsrådets lokale repræsentanter at udlodde midler til borgerinddragende aktiviteter til gavn for alle borgere i MOT-området.

 

Kort sagt – være med til at Mejls-Orten-Tinghøj er et attraktivt sted at bo og flytte til.

Ovenstående har du en enestående mulighed for at støtte op om, ved at være medlem i MOT Borgerforening. Og hvis du ydermere gerne vil hjælpe borgerforeningen eller har lyst til at være med i bestyrelsen, så kontakt endelig et medlem i den siddende bestyrelse, for at høre om mulighederne for dette.

Inden du tænker: Ja, det er lige noget for mig, men er der så ikke en masse møder jeg skal til?

Vi holder årligt ca. 5-6 alm. bestyrelsesmøder + generalforsamling. Man behøver ikke at deltage i alle arrangementer, blot der er nok til at arrangementet kan afvikles. Ligeledes er der gode hjælpere udenfor bestyrelsen, der varetager/hjælper med nogle af opgaverne. Så det burde være en overkommelig opgave. Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi endnu mere.

Nuværende bestyrelse, januar 2020:
Henning Thomsen, tlf. 24 46 97 37
Vibeke Petersen, tlf. 20 35 43 08
Lars Lund, tlf. 61 68 92 56
Ole Jessen, tlf. 20 22 03 01
Bek Hansen, tlf. 28 19 42 11
Gorm Friis, tlf. 40 45 47 33 eller e-mail: gorm@aafriis.dk

Søg tilskud til dit arrangement

MOT Borgerforening har i samarbejde med de lokale bestyrelsesmedlemmer i Udviklingsrådet Varde Opland nogle midler (penge) til borgerinddragende aktiviteter.

Varde Kommune giver hvert år et beløb til de 9 udviklingsråd i kommunen til synliggørelse af udviklingsrådenes eksistens og arbejde. Heraf får MOT-området årligt et beløb på omkring 14.000, – kr. Udviklingsrådets medlemmer fra Mejls-Orten-Tinghøj og MOT Borgerforening, vil således kunne støtte et offentligt arrangement målrettet for egnens beboere.

Læs resten

Ny legeplads i Tinghøj

Der blev i dag afholdt arbejdsdag på Tinghøj Legeplads. Rigtig mange frivillige var mødt op for at give en hjælpende hånd til at færdiggøre renoveringen af legepladsen, som blev startet da Blåbjerg Leg tidligere på måneden opsatte nye legeredskaber i stedet for de gamle, som efterhånden var godt nedslidte.

Der skal lyde en stor tak til alle som har doneret penge til projektet, herunder blandt andet SE vækstpulje, men også de lokale borgere, som har støttet projektet både økonomisk men også med hjælpende hænder ikke mindst.

Flere billeder kan ses i galleriet.

 

Arbejdsdag på Tinghøj Legeplads d. 22/9. Kl. 9-13

Legeredskaberne er nu sat op og er færdiggjort af Blåbjerg Leg. Vi mangler hjælpere til diverse opgaver:

 • Sand skal køres ind i sandkassen og ved rutschebanen
 • Udskiftning af træstolper ved sandkassen
 • Jord køres til rutschebanen og gummimåtter lægges på
 • Grene klippes af med motorsav i lift
 • Læhegn klippes til
 • Bålplads renses for ukrudt og sand jævnes ud
 • Basketball stander rettes op og ny plade monteres
 • Fodboldmål repareres, nyt træ og nyt net

Tilmelding til disse opgaver til Bek 28194211 eller Lars 61689256

Indvielse af legepladsen samme dag fra kl. 13.
Der vil være opstillet et telt, hvor der vil blive serveret pølser, øl og sodavand, kaffe og kage.

Håber på stort fremmøde.

Hilsen MOT borgerforening

Nyt om Busrute 294

Forslag til justering af rute 294

(Klik på billedet for at se køreplanen)

I forbindelse med optimering af brugen af kollektiv trafik blev rute 487 omlagt og dermed opstod der et problem i Mejls-Orten-Tinghøj i forhold til kollektiv trafikbetjening. Sydtrafik blev derfor bedt om at undersøge mulighederne for at omlægge rute 294 således denne ville kunne betjene området.

Der har været afholdt møde med repræsentanter fra borgerforeningerne i Mejls-Orten-Tinghøj og Horne, hvor deres ønsker til ruten blev drøftet.

Vi har nu modtaget udkast til en køreplan for ruten som betyder, at der igen vil være mulighed for kollektiv bustrafik fra Mejls-Orten-Tinghøj mod Brorsonskolen og Campus.

Læs resten

Så er vi igang med renovering af legepladsen i Tinghøj!

Legeredskaberne bliver opsat her i denne uge (36), men det må først benyttes efter onsdag i uge 37. Der er sat bånd om legeredskaberne, fordi beton’en i jorden skal være hærdet helt op inden brug.

Vi mangler nogle hjælpere til diverse ting på legepladsen f.eks. renovering af læhegn og flytning af jord. Der skal også laves ny kant ved sandkassen! Interesserede kan henvende sig til Bek tlf. 28194211