Kategoriarkiv: LokalBrugsen

Vedr. Borgermødet d. 25.3.19 omkring Tinghøj Brugsforening

Denne aften er der mulighed for at få aftensmaden helt gratis.
Udviklingsrådet sponserer nemlig mad og 1 øl/vand til de, der tilmelder sig.

Dette gøres for nogle midler, de har til borgerinddragende aktiviteter.

Menu: Dansk bøf med løg, kartofler, sauce og grøn salat og 1 øl / vand.

Kl. 18:30                     Maden serveres til de tilmeldte
Ca. kl. 19:15               Mødet begynder.

Læs mere om dette møde og de 2 andre i Stafetten fra februar, side 12.
Husk jubilæet d. 4.4.19…

På tide med lidt nyt fra Tinghøj Brugsforening…

Brugsen er stort set tømt. Det er lykkedes os at sælge det meste af værdi – og resten er kørt på genbrugsplads og jern/metal er gjort klar til afhentning… Det lyder faktisk ikke af så meget, men det har faktisk været et større arbejde – bygningen har mange m2, og den har mange år på bagen J..

Samarbejdet med Coop og dertilhørende revisor løber frem til d. 31.12.18, hvorefter alt overgår til os selv. Revisor laver endelig årsopgørelse klar til et borgermøde ultimo januar / primo februar 2019. Vi venter med skæringsdato d. 31.12.18, fordi vi så kan køre videre med samme CVR nr. mm.

Likviditetsmæssig alt i alt har vi i omegnen af kr. 500.000,- og et gældfrit hus. Men der er jo løbende omkostninger selvom huset ikke bliver brugt så meget – og især vinteren koster, så vi har valgt allerede nu at udvide vor udlejning.
Stuen (vinduerne ud mod borde/bænke-sæt) og en del af 1. sal er fortsat udlejet til tidligere lejere. De 2 garager er nu også udlejet.
Specialkamera.dk (Netekspert.dk) har netop nu lejet det tidligere kontor og grønt/frugt afdelingen midlertidig. Her oprettes der Escape Room Varde. Dette kommer ikke til at stå i vejen for evt. anden anvendelse senere, da det foreløbig er midlertidig for at prøve det af og forhåbentlig få skabt lidt liv. Det giver os også lidt arbejdsro til at finde den helt rette anvendelse af lokalerne – evt. søgning af fonde til renovering, indretning mm.

Læs resten

Skal Mejls-Orten-Tinghøj have eget fitnesscenter?

Dette er en info fra idegruppen, der blev nedsat i forbindelse med lukning af Lokal Brugsen Tinghøj.

Vi er en gruppe, der arbejder med, hvordan vi bedst kan gøre brug af de lokaler, hvor vores Lokalbrugs har haft til huse.

Vi vil gerne sikre, at huset som har en fantastisk central beliggenhed midt i Tinghøj og dermed midt i vort lokalområde, vedbliver at være et sted, som bruges aktivt og som kan være samlingspunkt for borgere i området.

Vi arbejder med en ide om at udnytte noget af det tidligere butikslokale til et fitness- og træningsrum.

Læs resten

Skal LokalBrugsen i Tinghøj overleve??

Vi har stadig brug for din og naboens hjælp for at kunne bevare en brugs her i lokalområdet.

Pr. 15.10.17 er vi kr. 493.138 kr bagud i omsætning i forhold til budget – og budgettet ender faktisk også ud med et lille minus!
Der kan ikke gøres mere ved diverse omkostninger og personaleudgifter – så vi mangler slet og ret omsætning.

Der er udleveret flere flyers i Varde by vedr. vareudlevering. Der køres ekstra indsats på facebook. Nye varer prøves af i butikken – det har hjulpet ja – men ikke nok.

Nu har vi for første gang været nødsaget til at sælge værdipapirer for at kunne betale regningerne. Så det er jo kun en stakket frist.

Vi mangler virkelig hjælp – hvad vil I med Brugsen?
Hvad kan vi mere gøre for, at I handler det meste lokalt og ikke kun den mælk der glemmes i Fakta?
I er meget velkomne til at kontakte os – eller hvis I hellere vil være anonyme, så læg en seddel i RIS/ROS kassen i vindfanget i Brugsen.

Håber at vi hører fra jer.

Husk vi er ejet af medlemmerne selv – og ikke en anonym kapitalfond. Vi er til for kundernes skyld og ikke for at skabe profit!!

Uddeler Anita Newton,
tlf. 75261029 – 03627@coop.dk

Har du ideen? – Ledigt lokale ved Lokalbrugsen Tinghøj

Bestyrelsen efterlyser ideer til udnyttelse af ”stuen” v/ Brugsen.

Vi vil gerne udleje lokalet til f.eks. kontor/butik eller udvide brugsens aktiviteter. Lokalet er ca. 50 m2. med adgang til køkken og toilet (sammen med personalet i brugsen). Anvendelsen skal være indenfor brugsens åbningstiden.

Alle ideer og evt. spørgsmål er velkomne. Henvendelse hurtigst muligt til formand Annelise Jessen – email: hjal@jessen.mail.dk

Kom ud af busken og vær kreativ