Generalforsamling, LokalBrugsen Tinghøj

Ordinær generalforsamling afholdes lørdag den 28. marts 2015 kl. 13.00 i Tinghøj Forsamlingshus.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
 3. Forelæggelse af årsrapport
 4. Indkomne forslag (forslagene skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen til formanden)
 5. Drøftelse af Brugsens fremtid
 6. Valg til bestyrelse. På valg er:
  Grethe Bang (ønsker ikke genvalg)
  Inger Nikolajsen (ønsker ikke genvalg)
 7. Valg af suppleant
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der kaffe og kage.

Share on facebook
Del på Facebook