Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave

Skolen startede som Grundtvig-Koldsk Friskole i august 1992 efter lukningen af den lokale kommuneskole.

Friskolen og Naturbørnehaven ligger lige ved siden af hinanden, og børnehaven har mulighed for at benytte skolens faciliteter. 

Friskolens værdier:

Fællesskab – ligeværd og lyst til læring