Foreninger

Familie og Fritid
Tinghøj Kunstforening
Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave
MOT Gymnastik og Ungdomsforening
MOT Junior og Ungdomsklub
MOT Multi
Tinghøj Forsamlingshus
Tinghøj Gamle Brugsforening Amba
MOT Borgerforening