Foreninger

Familie og Fritid
Tinghøj Kunstforening
MOT Friskole, Naturbørnehave og Vuggestue
MOT Gymnastik og Ungdomsforening
MOT Junior og Ungdomsklub
MOT Multi
Tinghøj Forsamlingshus
Tinghøj Gamle Brugsforening Amba
MOT Borgerforening