Forfatterarkiv: Søren Spangsberg Jørgensen

100 års jubilæum i Tinghøj Brugsforening den 4. april fra kl. 16

4.4.19 er det 100 år siden, at Tinghøj Brugsforening blev stiftet. Det vil vi altså IKKE lade gå upåagtet hen.

Likvidationsgruppen / Idegruppen træffes i brugsens lokaler fra kl. 16.00 – 18.00 hvor vi udskænker vin mm. Samtidig vil vi gerne sælge nogle andelsbeviser (medlemskab) af den forening, som nu skal fortsætte de næste 100 år.. Der er pyntet op med lidt gamle minder fra Brugsen – og selvfølgelig mulighed for en rundtur i huset.
Tinghøj Forsamlingshus havde arrangeret fredagsbar d. 5.4. Dette er FLYTTET til torsdag d. 4.4., hvor man efter at have været en tur i brugsen kan gå over i Forsamlingshuset og nyde en skænk og spise eller tage Landgangsbrød til kr. 50,- med hjem. (Landgangsbrød skal bestilles senest d. 2.4. på 22570259 eller 51553077). Udskænkningen i Forsamlinghuset (og maden) er for egen regning. J

”Stiftende” generalforsamling afholdes d. 25.4.19 i Tinghøj Forsamlingshus for de nye medlemmer.

Vi håber at se jer alle.

Vedr. Borgermødet d. 25.3.19 omkring Tinghøj Brugsforening

Denne aften er der mulighed for at få aftensmaden helt gratis.
Udviklingsrådet sponserer nemlig mad og 1 øl/vand til de, der tilmelder sig.

Dette gøres for nogle midler, de har til borgerinddragende aktiviteter.

Menu: Dansk bøf med løg, kartofler, sauce og grøn salat og 1 øl / vand.

Kl. 18:30                     Maden serveres til de tilmeldte
Ca. kl. 19:15               Mødet begynder.

Læs mere om dette møde og de 2 andre i Stafetten fra februar, side 12.
Husk jubilæet d. 4.4.19…

Lidt nyt fra Likvidationsgruppen og Idegruppen vedr. Tinghøj Brugsforening

Mange ideer har været vendt siden lukningen af LokalBrugsen. Vi har været på vej i en retning for så at vende om og gå en anden vej…. Vi er ikke helt nået i mål endnu, men nu er det mere detaljerne, der skal tjekkes.

Vi modtager det endelige regnskab fra Coop i marts måned, og der afholder vi så det endelige borgermøde, hvor vi vil præsentere jer for beslutningen om hvad vi stiller op med foreningen. Men her i korte detaljer: Tinghøj Brugsforening fortsætter med samme CVR nr. og med navnet ”Tinghøj gamle Brugsforening Amba”. (Den bliver lavet om til et A.m.b.A.). Foreningen pt. har ingen medlemmer . Og det skal vi naturligvis ud at have skaffet os.

Læs resten